Mentalno zdravlje po svojoj definiciji predstavlja stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno te je sposoban(na) pridonositi svojoj zajednici (prema World Health Organisation, 2004.). Iz definicije zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, koja kaže kako je “zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti“, vidljivo je da nema zdravlja, ako nema mentalnog zdravlja.

Na tragu takvih razmišljanja pokušali smo u tradicionalno – modernom prostoru pratiti svjetske trendove i u našoj polklinici ujediniti tradiciju, znanje i tehnologiju sa željom da Vam pružimo sve mogućnosti psihijatrijsko terapijskih pristupa, farmakoterapijski, psihoterapijski te liječenje TMS-om i NFB-om.

Sa željom za holističkim pristupom svakom pojedincu razvili smo mrežu specijalističko dijagnostičkih ordinacija s posebnim fokusom na neurološke poremećaje, bolesti štitnjače, ambulante za bol te psihodijagnostiku koja uključuje dijagnostičku procjenu uz korištenje svih dostupnih, modernih psihijatrijsko/psiholoških sredstava.

Boran Uglešić

Naš tim

Usluge

Aparati