Psihodijagnostika

Naš tim psihologa provodi dijagnostičku procjenu uz korištenje svih dostupnih, suvremenih psihijatrijsko/psiholoških sredstava. Psihijatrijski intervju, psihološko testiranje (psihološko ispitivanje, psihološka procjena) su izrazi koji se često koriste umjesto termina psihodijagnostika.

Psihijatrijski strukturirani intervju, klinička procjena su samo neki od dijagnostičkih metoda koje primjenjujemo u poliklinici Uglešić.

Posebno područje našeg interesa je neuropsihologijska obrada dijagnostička i diferencijalno – dijagnostička neuropsihologijska obrada u svrhu utvrđivanja i praćenja mentalnih poremećaja te deficita nastalih kao rezultat neurološke bolesti, povrede ili disfunkcije.