Ultrazvučna dijagnostika

UZV štitnjače

Tempo života je danas vrlo brz i dovodi do stalne napetosti, imamo osjećaj da smo u stalnoj utrci s ciljem usklađivanja privatnog i poslovnog života, nekvalitetna (brza) prehrana i nedostatno kretanje dovode do razvoja zdravstvenih problema.

Tim poliklinike Uglešić u svakodnevnoj kliničkoj praksi svjedoci su rapidnog porasta broja bolesnika s bolestima štitnjače.Svjesni smo da se niz simptoma bolesti štitnjače „preklapa“ sa psihičkim simptomima i zbog toga smo odlučili Vam pružiti i diferencijalno dijagnostičke metode kao što je UZV štitnjače i laboratorijske pretrage. Svjesni smo da je danas sve više potrebe za prevencijom i skriningom bolesti štitnjače te se uzv vrata preporučuje uraditi u što ranijoj dobi a preporučuje se preventivno napraviti nakon 30. godine života.

UZV karotida

Pretrage vratnih i intrakranijalnih arterija su indicirane za: sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar, bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti (koji boluju od art. hipertenzije, hiperlipidemije, dijabetesa melitusa, bolesti srca i krvnih žila…), za praćenje bolesnika kod kojih je već utvrđeno suženje karotida.

Tim neurologa Uglešić poliklinike ovoj metodi daju bitan značaj.