Psihoedukacija

Jedan od neizostavnih psihijatrijskih pristupa liječenju duševnih bolesti je
psihoedukacija. Psihoedukacija se primjenjuje u radu s klijentima i članovima njihove obitelji, s ciljem upoznavanja oba uzroka bolesti, razumijevanja, prihvaćanja, učenja prepoznavanja i sprječavanja njenog pogoršanja, čime aktivno utječe na tijek bolesti i liječenje.

Stručni tim Uglešić poliklinike na psihoedukaciju stavlja poseban fokus u procesu liječenja.