UZV

Uzv štitnjače –
vrata je zlatni standard u dijagnostici bolesti štitnjače koje danas imaju ogromnu incidenciju i u stalnom je porastu. Danas je sve više potrebe za prevencijom i skriningom bolesti štitnjače te se uzv vrata preporuča uraditi u što ranijoj dobi

ORL pregled –
Bolesti uha, nosa i grla su najčešći razlog dolaska obiteljskom liječniku, te je potreba za ORL specijalistom sve češća. ORL pregled obuhvaća inspekciju uha, nosa, sinusa, grla, glasnica te vrata.

UZV karotida –
Pretrage vratnih i intrakranijalnih arterija su indicirane za: sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar, bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti (koji boluju od art. hipertenzije, hiperlipidemije, dijabetesa melitusa, bolesti srca i krvnih žila…), za praćenje bolesnika kod kojih je već utvrđeno suženje karotida.