Lea Kustura, dr.med. – psihijatrica

Lea Kustura, dr.med. – psihijatrica

Specijalist psihijatrije

Subspecijalist biologijske psihijatrije

Za vrijeme studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pokazuje poseban interes za psihijatriju te je i diplomirala sa forenzičko-psihijatrijskom temom pod mentorstvom prof.dr.sc. Gorana Dodiga.

Specijalist je psihijatrije i subspecijalist iz područja biologijske psihijatrije sa višegodišnjim iskustvom kliničkog rada.

Asistent je u nastavi na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao i na stručnim studijima. Završila je pripremnu izobrazbu iz grupne analize („Institut za grupnu analizu “Zagreb) kao i uvodnu edukaciju u Morenovu psihodramu („Institut za psihodramu“ Beograd), kao temelj za daljnji profesionalni razvoj i napredovanje.

Član je Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju I biologijsku psihijatriju te Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

Naš tim