Lea Kustura, dr.med.

Lea Kustura, dr.med.

Specijalist psihijatrije

Subspecijalist biologijske psihijatrije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Specijalist je psihijatrije i subspecijalist iz područja biologijske psihijatrije sa višegodišnjim iskustvom kliničkog rada.

Asistent je u nastavi na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i na stručnim studijima. Završila je pripremnu izobrazbu iz grupne analize („Institut za grupnu analizu “Zagreb) i uvodnu edukaciju u Morenovu psihodramu („Institut za psihodramu“ Beograd), kao temelj za daljnji profesionalni razvoj i napredovanje.

Član je Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju te Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

Naš tim