Psihofarmakoterapija

Psihofarmakoterapiji kao jednom od temeljnih načina liječenja, osoblje poliklinike Uglešić pridaje veliki značaj. Znajući da se farmakoterapija temelji na poznavanju prave prirode duševnih poremećaja, na ispravnoj slici o psihofarmacima, poznavanju načela racionalne / kreativne psihofarmakoterapije te poznavanju bolesnika i kreiranju terapijskog odnosa (personalizirana psihofarmakoterapija).

Doc.dr.sc.prim. Boran Uglešić je jedan od vodećih stručnjaka i pionira u liječenja psihoza novim dugodjelujućim preparatima, kao definiciju psihofarmakoterapije navodi „Cilj dobrog psihofarmakoterapijskog liječenja je istovremena sposobnost postizanja najvećeg nivoa produktivnosti, uz izostanak ili najbolju kontrolu neželjenih efekata“.