Mirjana Sučević Ercegovac – psihologinja

mag.psych. Mirjana Sučević Ercegovac – psihologinja

Studij psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Osijeku na temu anksioznih poremećaja za što je dobila nagradu “Bujasova zlatna značka” za osobito vrijedan diplomski rad.

Zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Split od 2016. godine kao klinički psiholog pri Klinici za psihijatriju.

Kontinuirano se usavršava na području kognitivno-bihevioralnih terapija koje provodi pod supervizijskim nadzorom. Završila je i edukacije iz područja Terapije prihvaćanjem i posvećenosti (eng. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) i Terapije usmjerene na suosjećanje (eng. Compassion Focused Therapy-CFT).

Naš tim