Marjana Milanović, dr.med. – psihijatrica

Marjana Milanović, dr.med. – psihijatrica

Po završetku Zdravstvenog obrazovnog centra, laboratorijski smjer, 1990. godine, upisuje Medicinski fakultet Zagreb, studij u Splitu te diplomira 1997. godine.

Do 2007., kada započinje specijalizaciju iz Psihijatrije u KBC-u Split, radila je u ordinacijama obiteljske I pedijatrijske medicine, te kao stručni suradnik u kompaniji „Johnson&Johnson“.

Specijalistički ispit položila je 16.travnja 2012.

Završila je poslijediplomski doktorski studij „ Klinička medicina utemeljena na dokazima“, te drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije.

Završila subspecijalističko usavršavanju te stekla zvanje subspecijalista iz psihoterapije, 2018.

Voditelj je Odjela za psihogerijatriju na Klinici za psihijatriju KBC-a Split.

Asistent na Katedri za psihijatriju (studij medicine, studij sestrinstva, studij dentalne medicine, studij medicine na engleskom).

Naš tim