Doc.dr.sc. Krešimir Čaljkušić, dr.med. – neurolog

Doc.dr.sc. Krešimir Čaljkušić, dr.med. – neurolog

Specijalist neurolog

Subspecijalist intenzivne medicine za područje neurologije

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u zagrebu-Studij u Splitu.

Specijalist je neurolog u Klinici za neurologiju KBC Split, subspecijalist intenzivne medicine za područje neurologije i voditelj je Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KBC Split.

Asistent je na Katedri za neurologiju Medicinskog fakultet sveučilišta u Splitu.

Član je Hrvatskog neurološkog društva pri Hrvatskom liječničkom zboru i sekcije Intenzivne neurologije pri Hrvatskom neurološkom društvu.

Naš tim