Psihosocijalna rehabilitacija

Liječenje u psihijatriji do nedavno je bilo usmjereno na povlačenje ili smanjenje simptoma, međutim, razvojem suvremene farmakoterapije, cilj liječenja nije samo djelovanje na simptome bolesti, već naglašavanje procesa rehabilitacije i resocijalizacije, što uključuje jačanje zdravih kapaciteta.

Psihosocijalna rehabilitacija pristup je usmjeren ne samo na pojedinca, već na osobu u cjelini, uzimajući u obzir njezin život sa simptomima i bolestima u obitelji, zajednici i široj društvenoj okolini.

Tim Uglešić poliklinike poseban naglasak stavlja na povratak osobe u obitelj, profesionalnu i širu društvenu mrežu, ojačane kapacitete za preuzimanje odgovornosti, kao i za poboljšanje kvalitete vlastitog života.