Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić, dr.med. – psihijatar

Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić, dr.med. – psihijatar

Specijalist psihijatar

Subspecijalist biologijske psihijatrije

Primarijus na klinici za psihijatriju KBC Split

Pročelnik je zavoda za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb, profesor je na Katedri za psihijatriju medicinskog fakulteta u Splitu.

Voditelj je ambulante za psihoonkologiju. 

Uže područje interesa je biologijska psihijatrija, te liječenje shizofrenije, depresije, bipolarno afektivnog poremećaja i anksioznodepresivnih stanja.
Pionir je uvođenja terapije novim dugodjelujućim preparatima u liječenju psihotičnih poremećaja. Istraživač u brojnim kliničkim studijama iz područja demencija, depresija, shizofrenija i bipolarnog afektivnog poremećaja.

Član je američke psihijatrijske asocijacije i član hrvatskog psihijatrijskog društva.

Član je hrvatskog društva za neurostimulaciju mozga.

Naš tim