Boran Uglešić, dr.med.

Prof.prim.dr.sc. Boran Uglešić, dr.med.

Specijalist psihijatar

Subspecijalist biologijske psihijatrije

Primarijus na klinici za psihijatriju KBC Split

Pročelnik je  zavoda za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb, docent na  Katedri za psihijatriju medicinskog fakulteta u Splitu.

Voditelj je ambulante za psihoonkologiju. 

Uže područje interesa je biologijska psihijatrija, te liječenje shizofrenije, depresije, bipolarno afektivnog poremećaja i anksioznodepresivnih stanja.
Pionir je uvođenja terapije novim dugodjelujućim preparatima u liječenju psihotičnih poremećaja. Istraživač u brojnim kliničkim studijama iz područja demencija, depresija, shizofrenija i bipolarnog afektivnog poremećaja.

Član je američke psihijatrijske asocijacije i član hrvatskog psihijatrijskog društva.

Član je hrvatskog društva za neurostimulaciju mozga.

Naš tim