Anđela Kovačević, dr.med. – dječja psihijatrica

Anđela Kovačević, dr.med. – dječja psihijatrica

Osnovnu školu završila je u Splitu nakon čega upisuje opću gimnaziju „Vladimir Nazor“.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu na polju psihijatrije. Specijalist je dječje i adolescentne psihijatrije pri KBC-u Split.

Asistent je u nastavi na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu.

Edukant je grupne analize pri Institutu za grupnu analizu od 2021. god

Naš tim