Neurologija

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju. Neurolozi poliklinike Uglešić ujedinjuju te osobine, a svemu dodaju i vještinu uporabe najnovije tehnologije.

Osnovna misija u radu neurološke djelatnosti Uglešić poliklinike je klinička primjena neuroznanosti i medicina temeljena na znanju i dokazima.

Osnova dobre kliničke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnostičkim postupcima ili liječenju.

Posebno područje interesa tima Uglešić poliklinike je dijagnostika i liječenje epilepsija, demencija, glavobolja, stanja nakon moždanog udara kao i prevencija.