Nutricionizam

Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana. Izreka je koja je bila nit vodilja u razmišljanjima na koji način pružiti Vama nešto više.

Tim Uglešić poliklinike zna da prehrana ima ključnu ulogu u životu i medicini.

Hrana je najbolje jamstvo otpornosti organizma prema bolesti, deformacijama i nepovoljnim utjecajima okoline.

Izbalansirana prehrana postaje važnom odrednicom održavanja budućeg zdravlja, tj. odlaganja poremećaja poput dijabetesa (T2DM), pretilosti, kardiovaskularnih i zloćudnih bolesti, dislipidemija, te poremećaja hranjenja (anoreksija, bulimija i kompulzivno prejedanje).

U našoj poliklinici nudimo:

  • pregled i procjenu nutritivnog statusa
  • odluka o nutritivnoj strategiji
  • izračunavanje potreba za energijom i nutrijentima
  • odluka o načinu primjene
  • praćenje nutritivnog režima
  • kompletna dijagnostička i specijalistička obrada u vidu postavljanja dijagnoze i prevencije pretilosti
  • psihoterapijska potpora
  • revolucionarni farmakološki pristup u liječenju debljine. 

Naša stručna suradnica provodi edukaciju pri Europskom društvu za parenteralnu i enteralnu nutriciju (kliničku prehranu)- ESPEN