Andrijolić Marijeta, bacc.med.techn. – medicinska sestra

Andrijolić Marijeta, bacc.med.techn. – medicinska sestra

Srednju Zdravstvenu Školu smjer medicinska sestra završila 2008. godine.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje prvostupnica
sestrinstva (bacc. med. techn.) 2012. godine.

Zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Split na Klinici za psihijatriju, od 2018 godine
glavna medicinska sestra poliklinike za Psihijatriju.

2017.godine završila je Uvodnik iz grupne psihoterapije.

2017.godine završila je tečaj Osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima
mentalnog zdravlja u sklopu Twinning projekta.

godine uključena u Projekt KBC Split „Komunikacija u zdravstvenom timu“.

Zaposlena u Uglešić poliklinici od 2022.

Educirana je za korištenje sustava Transkranijske magnetske stimulacije.

Naš tim