Kristina Rajić, mag.soc. – voditeljica centra mentalnog zdravlja

Kristina Rajić, mag.soc. – voditeljica centra mentalnog zdravlja

Voditeljica Uglešić poliklinike

Preddiplomski i diplomski studij sociologije završila je na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Tijekom studija se bavila položajem žena u suvremenom društvu i konzumerizmom.

Sudjelovala u provedbi EU projekta kao suradnica i voditeljica aktivnosti.

Predavač i sudionica stručnog skupa za medicinske sestre i socijalne radnike 2021. godine.

Voditeljica poliklinike.

Naš tim