Duje Karabatić, bacc.med.techn. – medicinski tehničar

Duje Karabatić, bacc.med.techn. – medicinski tehničar

Srednju Zdravstvenu Školu smjer medicinski tehničar završio 2018.godine.

Preddiplomski studij sestrinstva završio 2023. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Split od 2019. godine na Klinici za plućne bolesti.

Educiran je za korištenje sustava Transkranijske magnetske stimulacije.

Naš tim