Gorana Jerković, spec.kliničke psihologije – psihologinja za odrasle i djecu

Gorana Jerković, spec.kliničke psihologije – psihologinja za odrasle i djecu

Integrativni psihoterapeut, doktorandica na Medicinskom fakultetu u Splitu, na Translacijskim istraživanjima u biomedicini.  Integrativnu psihoterapiju završila je akreditiranu od strane European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) u Zagrebu.

Proteklih 8 godina radi u KBC-u Split, Klinika za dječje bolesti, primarno na Zavodu za dječju onkologiju, hematologiju i medicinsku genetiku. Svakodnevno provodi psihodijagnostiku, tretman djece i mladih, također i odraslih, individualne i grupne psihoterapije. Educirana je u području psihoonkologije, palijativne skrbi te kriznih psiholoških intervencija. Svakodnevni posao joj je psihološka potpora oboljelima od malignih bolesti te njihovim obiteljima.

Naš tim