Damir Mrass, dr.med. – psihijatar

Damir Mrass, dr.med. – psihijatar

Specijalist psihijatarije

Subspecijalist socijalne psihijatrije

Diplomirao na meedicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1988.godine. 

2012. postao subspecijalist Socijalne psihijatrije. 

Od 1995. radi u KBC Split. 

Voditelj je Odjela integrativne psihijatrije. 

Aktivni sudionik domaćih i međunarodnih simpozija i kongresa. Predavač i voditelj radionica stručnog usavršavanja liječnika. 

Dugogodišnji je asistent Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu. Odslušao je i stručni poslijediplomski studij Socijalne psihijatrije. 

Naš tim