Neda Pleić, univ.spec.kliničke psihologije – psihologinja za odrasle i djecu

Neda Pleić, univ.spec.kliničke psihologije – psihologinja za odrasle i djecu

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je studij psihologije, specijalizaciju iz kliničke psihologije te je trenutno na doktorskom studiju iz područja razvojne psihologije.

Zaposlena je na poslovima kliničkog psihologa pri Klinici za psihijatriju KBC Split, na zavodu za djecju i adolescentnu psihijatriju.

Kontinuirano se usavršava na području kognitivno bihevioralnih terapija. Završila je edukaciju iz područja Terapije prihvaćanja i posvećenosti (eng. Acceptance and Commitment Therapy – ACT), Terapije usmjerene na suosjećanje (eng. Compassion Focus Therapy – CFT), Shema terapije i usredotočene svjesnosti (mindfullnessa).

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za kognitivno bihevioralnu terapiju te dugogodišnja dopredsjednica Društva psihologa Splitsko dalmatinske županije.

Naš tim