Doc.dr.sc. Robert Tafra, dr.med. – otorinolaringolog

Doc.dr.sc. Robert Tafra, dr.med. – otorinolaringolog

Specijalist otorinolaringologije s kirurgijom glave i vrata.

Subspecijalist je audiologije

Docent je na medicinskom fakultetu u Splitu

Završio je poslijediplomski doktorski studij iz klinicke medicine pri Medicinskom fakultetu u Splitu. 

Najuži interes djelovanja mu je poremećaj audiovestibuloškog aparata i dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače.

Naš tim