Tina Pocrnja, bacc.med. techn.

Tina Pocrnja, bacc.med. techn.

Završila je Stručni studij sestrinstva na Sveučilištu u Splitu pri Medicinskom fakultetu i stekla zvanje stručnog prvostupnika sestrinstva ( baccalaureus).

Zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Split od 2008.godine na Klinici za psihijatriju. Stekla je širinu stručnog znanja, razvila je svoje komunikacijske vještine, kao i vještine savjetovanja i vođenja.

Educirana je za korištenje sustava Transkranijske magnetske stimulacije i provođenje terapije neurofeedbackom.

Naš tim