Branimir Luketin, dr.med.

Branimir Luketin, dr.med.

Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Splitu na polju psihijatrije. Specijalizant je na Klinici za psihijatriju KBC-a Split.

Educiran je za korištenje sustava Transkranijske magnetske stimulacije i provođenje terapije neurofeedbackom.

Naš tim